Belgische Ombudsman om in te Grijpen Tegen Intrekking Burgerschap Migranten

Nicole de Moor in the EU2024BE Informal Meeting of Home Affairs Ministers in January 2024.

De federale ombudsman heeft de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken gevraagd om onmiddellijk te stoppen met het instrueren van gemeenten om de nationaliteit van in België geboren kinderen van Palestijnse ouders te verwijderen, aldus L’Echo.be.

Federale Ombudsman Jérome Aass benadrukte in een verklaring dat er geen rechtvaardiging is voor het verzenden van deze instructies door de Dienst Vreemdelingenzaken, aangezien zij daartoe niet bevoegd is.

“De Dienst Vreemdelingenzaken kan wettelijk geen instructies of advies geven aan gemeenten over vragen die verband houden met de Belgische nationaliteit”, schreef de Belgische ombudsman.

Geen Relatie met het Conflict in het Midden-Oosten

In december vorig jaar werd bekend dat de Dienst Vreemdelingenzaken de lokale autoriteiten had aangeschreven over de status van kinderen van Palestijnse ouders in België. In de brieven werd ondubbelzinnig beweerd dat de kinderen de Palestijnse nationaliteit hadden, en als gevolg daarvan gaf het Bureau hen het bevel om de Belgische nationaliteit van de kinderen in te trekken. Nicole de Moor, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, gaf toe de instructies te hebben gestuurd, maar ontkende dat de actie verband hield met het aanhoudende conflict tussen Israël en Hamas.

Volgens een woordvoerder van de Dienst Vreemdelingenzaken die aan L’Echo is verteld, bestrijdt het vermeende “misbruik” van Palestijnen die in België wonen en kinderen hebben met de bedoeling om in de toekomst het Belgische staatsburgerschap te verkrijgen via de gezinsherenigingsprocedure.

“De Stad Brussel heeft geen bericht ontvangen van de Dienst Vreemdelingenzaken dat het ongepast is om de Belgische nationaliteit in te trekken van een kind dat in Brussel uit Palestijnse ouders is geboren. De Dienst Vreemdelingenzaken geeft niet-bindende adviezen, maar is niet bevoegd om instructies te geven aan ambtenaren van de Burgerlijke Stand “, zegt Ahmed El Ktibi (PS), schepen van Burgerlijke Stand en Bevolking in een schriftelijke reactie aan gemeenteraadslid PTB Mathilde El Bakri. De Stad Brussel heeft de Belgische nationaliteit niet ingetrokken van een kind geboren uit Palestijnse ouders.” Volgens onze informatie gaat het om een veertigtal kinderen op het grondgebied van de Stad Brussel.

Verwarring en Onzekerheid

De recente acties van de Dienst Vreemdelingenzaken hebben geleid tot chaos bij de Belgische lokale autoriteiten en tot juridische “onzekerheid en verwarring” voor individuen.

Terwijl sommige gemeenten ervoor kozen om de richtlijnen te volgen, kozen andere ervoor om dat niet te doen of een case-by-case-strategie te hanteren.

De Ombudsman benadrukte dat de nationaliteit van een persoon een cruciaal onderdeel is van zijn identiteit, omdat hij zijn grondrechten en in dit geval rechtszekerheid voor zijn kinderen garandeert.

Jérome Aass heeft de Dienst Vreemdelingenzaken bevolen de richtlijnen in te trekken die het naar de lokale autoriteiten heeft gestuurd om een einde te maken aan deze illegale praktijk en de verwarring en rechtsonzekerheid die het veroorzaakt.

Ten slotte droeg hij de Dienst Vreemdelingenzaken op om “terughoudend en voorzichtig” te handelen en altijd het belang van het kind in overweging te nemen, en de zaak door te verwijzen naar de bevoegde autoriteiten, mocht de kwestie opnieuw opduiken.

Zoals we eerder schreven, heeft de Zweedse regering ook een onderzoek aangekondigd naar de uitbreiding van de bevoegdheid om het staatsburgerschap in te trekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *