Oostenrijk voert mogelijk samen met het Verenigd Koninkrijk omstreden beleid uit

UK Home Secretary Suella Braverman in Vienna in November 2023 (Photo: UK in Vienna / Flickr.com)

Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om te werken aan een migratieplan dat asielzoekers naar een derde land zou sturen.

De “migratie- en veiligheidsovereenkomst” die Suella Braverman van het Verenigd Koninkrijk en Gerhard Karner van Oostenrijk ondertekenden, roept de twee landen op om nauw samen te werken aan een asielbeleid dat lijkt op het beleid dat het Verenigd Koninkrijk overweegt, namelijk asielzoekers uitzetten naar Rwanda.

Vanwege deze kwestie oefenen Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk druk uit op Europese landen om het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties te wijzigen.

Het verschil in de Oostenrijkse benadering van het systeem is dat mensen wier asielaanvraag wordt goedgekeurd, naar Oostenrijk kunnen terugkeren. Degenen die geen goedkeuring krijgen, worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

Op 14 juni zou een eerste vlucht met gedeporteerden vanuit Groot-Brittannië naar Rwanda vertrekken, maar een gerechtelijk bevel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verhinderde op het laatste moment dat de vlucht kon vertrekken.

Het Britse Hooggerechtshof debatteert momenteel over het controversiële beleid en bepaalt of het wettig is. Als dit wordt goedgekeurd, zouden de deportatievluchten vanuit Groot-Brittannië in februari beginnen.

Zelfs als het omstreden beleid wordt goedgekeurd door het Britse hooggerechtshof, is er nog steeds een belemmering voor de daadwerkelijke uitvoering ervan. Volgens The Guardian hebben de meeste luchtvaartmaatschappijen geweigerd om asielzoekers naar Rwanda te sturen. Partner van de regering, AirTanker, verklaarde: “AirTanker is niet van plan om deportatievluchten naar Rwanda uit te voeren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *