Nederlands Kabinet gevallen om asielbeleid

The plenary hall of the Tweede Kamer ("Second Chamber"), the Dutch Parliament (Photo: JvL / Wikimedia Commons)

Het Nederlandse kabinet is gevallen. Het is niet gelukt om tot overeenstemming te komen over maatregelen om de asielinstroom te beperken. Hiermee komt een einde aan het vierde kabinet onder leiding van premier Rutte.

Vanavond voerden de meeste betrokken ministers een crisisoverleg op het ministerie van Algemene Zaken. Op tafel lag een laatste compromisvoorstel van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) voor een zogeheten stopknop.

Op het moment dat het te druk is in de asielketen, zoals vorig jaar toen er mensen buiten sliepen in Ter Apel, zou het recht op gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen tijdelijk moeten worden beperkt. Maar dat voorstel vond onvoldoende steun bij de andere partijen.

De afgelopen week was er verschillende keren crisisoverleg over de mogelijkheden om de asielinstroom te beperken. Vooral de rechts liberale VVD hecht daar veel waarde aan. Premier Rutte beloofde zijn partij dat hij met voorstellen zou komen om de instroom te verminderen.

Regelmatig werden er speciale kabinetsvergaderingen gehouden over het brede onderwerp migratie. Over arbeidsmigratie en kennismigratie konden de regeringspartijen het wel eens worden, maar het asielbeleid bleef een splijtzwam.

De links liberale D66 en vooral de Christelijke partij ChristenUnie zien de instroom van asielzoekers veel minder als een probleem. Partijleider Mirjam Bikker zei deze week nog dat de ChristenUnie als “gezinspartij” niet akkoord kan gaan met inperking van het recht op gezinshereniging.

Bij de provinciale verkiezingen in maart dit jaar had het Kabinet al flink verloren. De grote winnaar was de boeren burgerpartij BBB. Deze partij wil een asielquotum van maximaal 15.000 nieuwe asielzoekers per jaar. Deskundigen verwachten dat de BBB bij de nieuwe verkiezingen weleens de grootste partij kan worden, wat een heel nieuw asielbeleid voor Nederland zou betekenen.

Authors

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *