EU Verleent Egypte hulp om Migratie te Beheersen

An overcrowded refugee boat capsizes in the Mediterranean (Photo: CSDP/EEAS flickr.com)

Volgens bronnen zal de EU Egypte 87 miljoen euro geven in de loop van 2024, samen met nieuwe apparatuur voor een migratiebeheerproject dat werd gestart in 2022 en wordt uitgevoerd door de Franse minister van Binnenlandse Zaken Civipol en het VN-migratieagentschap – Euroactiv meldt.

Na de volgende bijeenkomst van de Associatieraad EU-Egypte op 23 januari zou de 87 miljoen euro volgens niet nader genoemde bronnen kunnen oplopen tot 110 miljoen euro.

Enorm Veel Geld Betaald in Ruil om Migratie to Beheersen

Het migratiebeheerproject EU-Egypte ging in 2022 van start met een initiële financiering van 23 miljoen euro, en nog eens 115 miljoen euro voor 2023. De 87 miljoen euro van dit jaar zal worden gebruikt om de operationele capaciteiten van de Egyptische marine en grenswachten voor grensbewaking en maritieme opsporings- en reddingsmissies te verbeteren. De voor 2022 en 2023 toegewezen middelen waren gericht op initiatieven op het gebied van grensbeheer, de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel, vrijwillige terugkeer en re-integratieprojecten.

“Met deze EU-fondsen ondersteunt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), het VN-agentschap dat verantwoordelijk is voor migratie, de Egyptische autoriteiten door middel van capaciteitsopbouwactiviteiten die op rechten gebaseerd grensbeheer en de naleving van internationale wetten en normen bevorderen, ook met betrekking tot reddingsoperaties”, vertelde een IOM-functionaris aan Euractiv. IOM is betrokken bij de capaciteitsopbouw en opleiding van de Egyptische autoriteiten. Het heeft ook bevestigd door een van de bronnen dat de Franse operator Civipol, die werkt aan de aanbesteding, productie en levering van de nieuwe reddingsboten voor 2024.

Volgens het migratierapport 2023 van het asielagentschap van de EU (EUAA) hebben Egyptische staatsburgers de afgelopen jaren aanzienlijk vaker een visum aangevraagd om EU-landen binnen te komen, voornamelijk als gevolg van de verslechterende interne omstandigheden in het land.

De Crisis in Egypte Wordt Erger

Egypte, een strategische bondgenoot van de EU, maakt een ernstigere politieke en economische crisis door, waarbij zijn 107 miljoen burgers te maken hebben met toenemende onvoorspelbaarheid en een gebrek aan garanties voor hun mensenrechten.
“De situatie is erg somber”, vertelde Timothy E. Kaldas, adjunct-directeur van het Tahrir Instituut voor Midden-Oostenbeleid, aan Euractiv. “Nu de voedsel- en drankeninflatie in Egypte in 2023 naar verwachting 70% zal bedragen, ondergaat de valuta tal van schokken en ineenstortingen die de koopkracht van Egyptenaren zullen verlagen” – toegevoegd door de expert.

De onrust in Egypte is verergerd door recente gebeurtenissen bij de grensovergang Rafah in de Gazastrook, vijandelijkheden in de Rode Zee met de Houthi-rebellen in Jemen en oorlogsgeweld in het naburige Soedan.

Migratie Staat Weer Bovenaan de Eu-Agenda

Volgens het EU-grensbewakingsagentschap Frontex zijn in de eerste 11 maanden van 2023 meer dan 350 000 mensen zonder toestemming de EU binnengekomen. Irreguliere migratie is volgens de Europese Commissie slechts goed voor een fractie van alle migratie naar de 27 lidstaten. Daarentegen migreerden in 2022 bijna 3.5 miljoen mensen naar de EU als vluchteling met een asielstatus, of om onderwijs of een baan te volgen. Half december bereikten het Europees Parlement en 27 lidstaten overeenstemming over een ingrijpende hervorming van het migratie- en asielbeleid van de EU. Voordat het in werking kan treden, moet het nog in de eerste helft van 2024 formeel worden aangenomen door de lidstaten en het EU-parlement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *