De EU-Turkije-vVluchtelingenovereenkomst van 6 Miljard Euro – is het Echt de Moeite Waard?

MEPs visit Turkey to assess response to Syria refugee crisis in 2016 (Photo: European Parliament / Flickr.com)

In een verslag dat op 24 april is gepubliceerd, heeft de Europese Rekenkamer (ECA) verklaard dat de EU-steun aan gastlanden en vluchtelingen in Turkije voordelig is, maar dat de duurzaamheid en de doeltreffendheid ervan niet kunnen worden gegarandeerd – Balkan Insight rapporten.

“Hoewel de 6 miljard euro-faciliteit voor vluchtelingen in Turkije de behoeften van vluchteling en hun Turkse gastgemeenschappen heeft aangepakt, zijn de gefinancierde projecten achter de planning, en het is onzeker of ze zullen worden gehandhaafd zodra de EU-steun afloopt,” schreef het rapport.

Bovendien stelde het verslag dat de financiering van de Europese Unie voor vluchtelingen in Turkije “grotere waarde voor het geld had kunnen hebben bereikt en meer impact had kunnen tonen.” De Europese Unie heeft sinds 2016 miljarden euro’s aan humanitaire en ontwikkelingshulp aan het land verstrekt.Volgens de gegevens van de Turkse regering is Turkije de thuisbasis van meer dan 4 miljoen vluchtelingen, waaronder meer dan 3,2 miljoen Syriërs, maar de oppositiepartijen en deskundigen beweren dat het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger zal zijn. Volgens het verslag zijn er talrijke vluchtelingen op weg naar Europa.

Het auditverslag werd geleid door ECA-lid Bettina Jakobsen, die verklaarde dat de financiering over het algemeen positief was, maar dat er een andere kant aan het verhaal is.

“Om verschillende redenen zijn de projecten aanzienlijk vertraagd. Ten tweede werden hun kosten niet systematisch geëvalueerd. Ten derde, hoewel de geplande outputs, zoals opleidingen op het gebied van werkgelegenheid of scholen, werden geleverd, werd er niet voldoende aandacht besteed aan hun impact. En ten vierde is de duurzaamheid van de EU-interventies en het mede-eigendom van Turkije van het grootste belang,” zei Jakobsen tijdens een persconferentie.

Een effectieve overeenkomst

In overeenstemming met een in 2016 bereikte overeenkomst tussen EU-leiders en Turkije, heeft het blok overeengekomen Turkije ten minste 6 miljard euro te voorzien om het te helpen bij het beheren van de stroom van Syrische migranten. In antwoord heeft Turkije beloofd te voorkomen dat migranten haar grenzen naar Europa ontvluchten.

Een maand na de inwerkingtreding van de overeenkomst, in maart 2016, meldde de Turkse regering dat het aantal illegale migranten dat Griekenland binnenkwam, is afgenomen van ongeveer 6.000 per dag in november 2015 tot 130 per dag.

De leiders verklaarden hun voornemen om in 2021 nog eens 3 miljard euro te verstrekken voor vluchtelingen in Turkije. Het pact, dat in Europa veel erkenning kreeg, diende als model voor latere, ingewikkeldere overeenkomsten waarbij Egypte en Tunesië betrokken waren.

Amendementen voor duurzaamheid

Jakobsen zei verder dat hoewel duurzaamheid tot nu toe is vastgesteld voor infrastructuurprojecten, “sommige projecten in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg en sociaal-economische ondersteuning nog steeds niet aan deze standaard voldoen.”

“In 2015 heeft de EU de Faciliteit opgericht om 6 miljard euro aan humanitaire en ontwikkelingshulp naar het land te sturen en te coördineren. De Commissie heeft de steun beheerd in het kader van de economische recessie van Turkije en de verslechtering van de betrekkingen met de EU, ook als gevolg van achteruitgang op het gebied van de rechtsstaat en de grondrechten,” voegde het verslag eraan toe.

Turkije en de EU hebben een nieuw vluchtelingenakkoord besproken, maar er is geen concreet akkoord bereikt.
“Het is verre van zeker wat er met de projecten in Turkije zal gebeuren nadat de EU-steun droog is,” zei Jakobsen.

Jakobsen deelde ook de aanbevelingen van de ECA aan de Europese Commissie om de impact van de EU-steun te verbeteren. “Daarom geven we vier aanbevelingen aan de Commissie: de kostenbeoordeling en -monitoring verbeteren; gegevens verzamelen over onderwijs van de Turkse autoriteiten met betrekking tot vluchtelingen en de gastgemeenschappen; de impact van projecten beter meten; en de duurzaamheid van de projecten versterken,” zei Jakobsen.

 

Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *