België verwerpt alleenstaande mannelijke asielzoekers

Illustration (Photo by Liberties.eu)

Onder verwijzing naar een tekort aan accommodatie en een groeiend aantal mensen dat onderdak zoekt, de Belgische regering heeft op 29 augustus aangekondigd dat alle plaatsen in opvangvoorzieningen moeten worden gereserveerd voor gezinnen met asielaanvragen en dat er geen zal worden verstrekt aan alleenstaande mannen.

Zoals InfoMigrants zich herinnert, volgt de stap op een recente sterke stijging van het aantal mensen dat in België aankomt op zoek naar bescherming, waardoor een systeem onder druk komt te staan dat moeite heeft om ermee om te gaan.

“Ik wil volledig voorkomen dat kinderen in de winter op straat belanden”, zei staatssecretaris van Asiel en Migratie Nicole de Moor in de Vlaamse media, met vermelding van de reden achter het verbod.

Geïnterviewd op het Vlaamse openbare nieuwsnetwerk VRT, zei ze dat het Belgische asielopvangsysteem nog steeds onder zware druk stond, met momenteel ongeveer 2000 alleenstaande mannen op de wachtlijst.

Ernstige terugslag van NGO’s

Vluchtelingenhulpgroepen veroordeelden het besluit van de regering, de Vlaamse Vluchtelingenraad die de maatregelen onwettig, onbegrijpelijk en onmenselijk noemde.

De organisatie betwijfelt of het doel om gezinnen van de straat te houden kan worden vervuld: “De beschikbare schuilplaatsen van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers ( Fedasil ) kunnen nu op een paar handen worden geteld. ”

Volgens de website van Fedasil heeft België in totaal ongeveer 100 opvangcentra, met ongeveer 34.000 plaatsen voor asielzoekers.

Tine Claus, de directeur van de Vluchtelingenraad, vertelde VRT dat de behoefte aan meer accommodatie had moeten worden voorspeld. “Tegen het einde van de zomer is de toestroom altijd hoger’, zei ze.

“Om onze humanitaire verplichtingen na te komen, kunt u van beleidsmakers verwachten dat ze proactief optreden en noodmaatregelen invoeren, zoals een verspreidingsplan [, d.w.z. een verdeling van asielzoekers over gemeenten: eds note ],” Claus concludeerde.

Beleidsmakers klagen over onevenredige druk

De regering herhaalt haar bewering dat een gebrek aan organisatie van het Europese asiel- en migratiebeleid grotendeels de schuld is van de druk op het Belgische asielstelsel.

“Ons land doet al lang meer dan zijn deel. Dit kan niet langer doorgaan ‘, citeerde persbureau AFP de Moor.

Alleenstaande mannelijke asielzoekers zijn een bron van veiligheidsproblemen geweest

Het potentieel van mannelijke asielzoekers die misdaden plegen, is ook in de Europese politiek een centraal aandachtspunt geweest. Drie jaar geleden kwam de Europese Commissie met de vraag aan de orde.

Elzbieta Kruk, lid van de groep Europese Conservatieven en Hervormers in het Europees Parlement, herinnerde zich in haar vraag van 2020, vijf jaar na de tragische gebeurtenissen in Keulen, Duitsland, dat landen met een groot aantal nieuw aangekomen migranten, zoals Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, een toename van seksuele misdrijven, waaronder verkrachting, tegen blanke vrouwen en meisjes zagen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *